မတုဲတေံ ရးဍုၚ်မန် ရမ္မာပူရ ညးကော် ရမ္မာဝတဳဂှ် ဨကရာဇ်မန် ပိုၚ်ပြဳလဝ်ရ၊ ပ္ဍဲကာလကျာ်တြဲ ဂွံဒစာံဝှ် ကျာ်တြဲမွဲဟာန် ကေုာံ ခမဳတၠအရှန်တအ်ဂမၠိုၚ် ဂၚေၚ်ဒေသစရိတ် စိုပ်ကၠုၚ်ရာမညဌာနဳရ၊ နူဂှ် က္ညအာစိုပ်ဘာရသိစိတ္တ မၞုံပ္ဍဲဇရေၚ်ကၟာလ္စဇၞော်မွဲရ။

ကာလဂှ် ကျာ်တြဲပကာဂအဳရ၊ မှာထေရ် သာရိပိုတ်ညာတ်တုဲ လ္ၚောဝ်ပတီသၟာန် ကုကျာ်တြဲသာ်ဝွံရ၊ ယွံတၠဳမၞုံကုကျာ်တြဲ မူဟိုတ်မွဲမွဲ က္တဵုဒှ်တုဲ မကာဂအဳရော၊ ယွံသာရိပိုတ် ပ္ဍဲကၟာလစဇၞော်ဝွံ ဃောအဲကျာ်ဒှ် ဘဝဂစေံတြေဲတေံ လုကဴတြဴစှော်သၞာံ ပရိုက်ဘဲအန္တရာယ်ဟွံမွဲ မပတဴကၠုၚ် ဗွဲတသိုက်ရ၊ ပ္ဍဲဌာနဝွံ အဲကျာ် ပ-ပရိနိဗ္ဗာန်တုဲ၊ သာသနာအဲကျာ် တန်တဴဗၞတ်မသုန်လ္ၚီရောၚ် ညာတ်သာ်ဂွံတုဲ အဲကျာ်ပကာဂအီရ၊ သာ်ဝွံ ကျာ်တြဲကဵုလဝ်ပယျးဒိုဟ်ရ။

ကျာ်တြဲ ကဵုပယျးဒိုဟ်သာ်ဝွံတုဲ ရသိစိတ္တဂှ် ယွံတၠဳမၞုံကုပိုန်ကျာ်တြဲ သွက်ပိုဲဍိုက်တအ် ဂွံရှ်ေသှ်ေရဴဂဴပူဇဴလၟိုန်ကာလမာန်ဂှ် ကဵုပိုဲဍိုက်တအ် ရှ်ေသှ်ေညိကျာ် သာ်ဝွံ လ္ၚောဝ်ပ္တီကျာ်တြဲရ၊ ကာလဂှ် ကျာ်တြဲဂှ် နကဵုဂၠးဇိုၚ်ပါဒလိုန်ပေန် ပ္ဍဲဒၞါဲဘာရသိစိတ္တဂှ်တုဲ လၟာ်ဇိုၚ်ပါဒကျာ်ဂှ် ပြာကတ်တဴရ။

ပ္ဍဲဒၞဲါကုန်ကျာ်တြဲ မလိုန်ပေန်ဂှ် ကံပေန်ညးကော်ခဴစရ၊ ဗွဴကြဴကောန်ဂကူမန်တအ် ဗဒှ်ကွာန်ဇရေၚ်ဂှ်တုဲ ကွာန်ဂှ် ညးကော်ကွာန်ကံပေန်ရ၊ နူဂှ်မြိပတ်အာနဲ ကွာန်ကံဗိန် ညးကော်ခဴစကၠုၚ် ဒဵုကဵုလၟုဟ်ရောၚ်။ ကွာန်ကံဍုၚ်လၟုဟ် မၞုံပ္ဍဲပွဳပွူကွာန်ကံဗိန်ဂှ် ဒှ်ဂအာၚ်ဍုၚ်ရမ္မာဝတဳရောၚ်၊ ပ္ဍဲအရှာံဘုတ်ကံဗိန်ဂှ် ဒှ်ဒၞါဲလၟာ်ဇိုၚ်ကျာ်တြဲ မလိုန်ပေန်လဝ်ရောၚ်၊ ပွဳပွူဘာတန်မူလ မုက်ဂၞန် (၁) ဗၟံက်ကျာ်မတိၚ်ဂှ် ဒှ်ဒၞဲါကၟာလ္စဇၞော်ရောၚ်၊ သာ်ဝွံ ဂွံဆဵုကေတ် ပ္ဍဲဝၚ်ဓာတ်ကျာ်မတိၚ်ရ[၁]

နိဿဲပြင်ဆင်

  1. ဗော်ဒုၚ်ကာလိခ်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် (၁၉၈၅) လိက်ဗွဟ်မန်တၟိ-အုပ်ဒုတိယ (အလန်ပထမ)၊ ကွာန်ကံဗိန်။ မုက်လိက်-၄၂။
ကလေင်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wikipedia.org/w/index.php?title=ကံဗိန်&oldid=14465"