ဂွိုင် (Horseshoe crabs) ဂှ်သတ် မမံင် ပ္ဍဲဍာ် မလုပ်လၟိဟ် ဂကောံဗဳဇ Limulidae[၂] ဂွိုင်ဝွံ နကဵုယၟု ဗီုအင်္ဂလိက် မၞိဟ်မတီဂၠိုင် မကော်စ ယဝ်ကၠာဲဗီုမန် ဂတာံခၞေပ်ချေဟ် ကီုလေဝ် ဟွံလုပ်အဝိုင်ဂကူဂတာံတုဲ လုပ်အဝေါင် ဂကူသတ်ဂၟာၜဳ crustaceans တအ်ရ။

Limulidae

Temporal range: Late Ordovician – present
Limules.jpg
Tachypleus tridentatus
Scientific classification e
Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Subphylum: Chelicerata
Order: Xiphosura
Suborder: Xiphosurida
Family: Limulidae

Leach, 1819 [၁]
Genera

ဂွိုင်ဂှ် မလေပ်မံင် ဗွဲမဂၠိုင် ပ္ဍဲကဵု ဇိုင်င် သြင်ၜဳ မနွံကဵုဗတဳ ဟွံသေင်မ္ဂး မနွံကဵု တိကဗေင်တအ်ရ။ ဍေဟ်တအ် မလေပ်ဖျေဟ်ခၟာဲ ပ္ဍဲကဵု ပြင်ၜဳ အခိင်တမ်သၞာံ ပ္ဍဲကာလဍာ်ကတဵုရ။ ဂွိုင်တအ်ဂှ် ကောန်ရးအာရှတအ် နဒဒှ်စၞ စဒၟံင်ကီုတုဲ နဒဒှ်ပရန် ဍန်ကလေဝ် စကာဒၟံင်ကီုရ။ ပ္ဍဲကဵုသိပ္ပံ ကေတ်ဆီဍေဟ်တအ်တုဲ ကၠောန် <i id="mwFg">Limulus</i> amebocyte lysate ကီုရ။ အခိင်လၟုဟ်ဝွံ ဟိုတ်နူ ပြင်ၜဳတအ် မၞိဟ်စကာဂၠိုင်ကၠုင်ကီု၊ ဟိုတ်နူ ရပ်စဂၠိုင်တုဲ လၟိဟ် ဂွိုင်အောန်စှ်ေအာရ။[၂]

တမ်မူလ ဂွိုင် မစဒှ်ကၠုင် နူကဵုသၞာံ ၄၅၀ မဳလဳယာန် မတုဲကၠုင်ဂှ်ရ ဂွိုင်ဝွံ ဒှ်သတ် ဇြတၟအ် ဂမျိုင် (living fossils) မွဲဂှ် ညးကော်စရ။[၃] ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၉ ပါ်ဓါတ်မဝ်လေကျူ နူကဵု ဂွိုင်တုဲ ဍေဟ်တအ်ဂှ် ပၠုပ်စုတ် ပ္ဍဲကဵု ဂကောံဗဳဇ ကောဒေအ် Ricinulei အပ္ဍဲ Arachnida ရ။[၄]ထာမ်ပလိက်:External media

ဗက်အဝင်ပြင်ဆင်

ဝှာင်:Horseshoe crab mating.jpg
ဗီုဂွိုင် မဗက်အဝင်
 
ခၟာဲ ဂွိုင်

နိဿဲပြင်ဆင်

  1. Kōichi Sekiguchi (1988). Biology of Horseshoe Crabs. Science House. ISBN 978-4-915572-25-8 
  2. ၂.၀ ၂.၁ "Present and Potential Future Distributions of Asian Horseshoe Crabs Determine Areas for Conservation" (2018). Frontiers in Marine Science 5 (164). doi:10.3389/fmars.2018.00164. 
  3. (2009) Life: the Science of Biology, 9th, W. H. Freeman, 683. ISBN 978-1-4292-1962-4 
  4. "A Critical Appraisal of the Placement of Xiphosura (Chelicerata) with Account of Known Sources of Phylogenetic Error" . 
ကလေင်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂွိုင်&oldid=29381"