အဲနာဲ (ပညာစိုတ်)

သၠးအခေါၚ်ညိ ယၟုဂှ်ဗွဲကြဴဒးချူလိက်တှ်ေဟွံဒှ်စုတ်ရ၊ နိဿဲတံဂှ်လေဝ်ဂၠာဲဗပေၚ်စုတ်ကဵုဏောၚ်၊  တၚ်ဂုဏ်ရအဴ ။

နိဿဲပြင်ဆင်

ယဝ်ပိုယ်ဍိက်တအ်ပတိုန်စွံလိက်ပ္ဍဲဝဳကဳဏအ် လိက်ပွမတိတ်ကၠုင်နူဂၠံင်သြိုဟ်မချူခၞမ်လဝ်တအ်ဂှ် ဟွံစုတ်နိဿဲမ္ဂးပတိုန်စွံပ္ဍဲဝဳကဳအခေါင်ဟၟဲပုဟ်ဟာကျာ်။ သိုက်လွဳ ဟံသာဝတဳ (ဓရီု) ၀၁:၀၃၊ ၄ သေပ်တေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)

ဂွံ ဆဟွံဂပ်ဝ်ကိတ်ညဳသၟဟ်ကဵု ဝဳကဳပြင်ဆင်

ပြဟ်ဟ်ဏအ် ဝဳကဳမန်ဂှ် ဟိုတ်နူဒှ်ဒၟံၚ်တၟိတုဲ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် အာမံၚ်လောဲလောဲသွာသွာလေဝ်နွံရ။ တန်တဴကဵု အစောန်စရာဲညးချူရ။ အဓိက ပ္ဍဲကာလဂစာန်မံၚ်ကတဵုဗဒှ်မံၚ်ဏအ် အဓိကညံၚ်ညးလုပ်ချူဂွံဂၠိုၚ်၊ ညးလုပ်ဗှ်တအ်ဂွံဂၠိုၚ်ရ။ ဂလာန်ပံက်သြိုဟ်ဟီုဂှ် ကော်စ ပ္ဍဲကွတ်ချူလိက်မ္ဂးဒှ်ကဆံၚ် free writing ချူဗွဲမသၠးပွး ဟွံကဵုနိဿဲဏီ၊ ဆ္ဂးဗွဲကြဴ ထပ်ဒါန်တုဲ ထပ်ပဠေဝ်တုဲ ကဵုနိဿဲ ၜတ်ကၞာတ်ကၠုၚ်လညာတ်တအ် ဒှ်ကၠုၚ်မာန်မံၚ်ရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ ချူစုတ်ညိ ချူဂွံ ဆ္ဂး သၞောတ်ဝဳကဳဟီုဂှ် ဒှ်ဒၞဲါညးဂမၠိုၚ် ချူဒါန်ထပ်ဗပေၚ်ဂွံဂှ်ရ လိက်ဇကုဂှ် စပ္တံနူဇကုပတိုန်ဝဳကဳဗက်ဂှ် ဒှ်လိက်ကဵုအခေါၚ်ညးဂမၠိုၚ် ပိုၚ် (မူညးဂမၠိုၚ်) မွဲရ။ Aue Nai (ဓရီု) ၀၇:၁၈၊ ၄ သေပ်တေမ်ပါ ၂၀၂၀ (+0630)

Nika Meliaပြင်ဆင်

Hello can you translate this page in Mon language? Nika Melia, thanks--ჯეო (ဓရီု) ၁၉:၄၉၊ ၂၀ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၀၂၁ (+0630)