ထာမ်ပလိက်:Birth date - အခြားဘာသာစကားများ

ထာမ်ပလိက်:Birth date ကို ဘာသာစကားများ ၁၀၆ တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

ကလေင်အာ ဇရေင် ထာမ်ပလိက်:Birth date

ဘာသာစကားများ