ထာမ်ပလိက်:Trim quotes - အခြားဘာသာစကားများ

ထာမ်ပလိက်:Trim quotes ကို ဘာသာစကားများ ၃၄ တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။

ကလေင်အာ ဇရေင် ထာမ်ပလိက်:Trim quotes

ဘာသာစကားများ