ဟံၚ်ဂါမ်၊ ကွာန်


ကွာန်ဟံၚ်ဂါမ်ဝွံ မၞုံအပ္ဍဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သၠုၚ်ကျာ လ္တူဂၠံၚ်ဇၞော် ဍုၚ်ရေဝ်၊ ဍုၚ်ခေါဇာ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။ ကွာန်ဟံၚ်ဂါမ်ဝွံ နူကဵုဍုၚ်ရေဝ် နွံခရာဇမ္ၚောဲ ဗၞတ် တိုၚ်မဒှ်ရ။ဇမၞော်သမၠဲ ကွာန်ဟံၚ်ဂါမ်ဝွံ နွံဗၞတ် ၁၃၆ ဨက မဒှ်ရ။ လၟိဟ်သ္ၚိ နွံဒၟံၚ် ၁၄၀၀ ပြၚ်ၚ်တုဲ ဗၟံက်ကွာန်ကီု ပလိုတ်ကွာန်ကီု သၠုၚ်ကျာကွာန်ကီု သၟဝ်ကျာကွာန်ကီု ကောန်ဂကူမန် တန်တဴမံၚ်ဗၞတ် ၉၀ က္ဍိုပ်ကၠံတုဲ ဂကူသ္အာၚ် ၜိုတ်၁၀ က္ဍိုပ်ကၠံ နွံတဴရ၊၊ ဘာလကျာ် သီုဖအိုတ် ၁၁ ဘာ၊ ဘာတန်မူလ နွံ ဘာ၊ ဘာတန်သၠုၚ် နွံ ဘာရ။ ပ္ဍဲဘာသီုဖအိုတ်ဂှ် လၟိဟ်ကွးဘာ နွံ၁၄၀၀ ရ။

ကွာန်ဟံင်ဂါမ်
ကွာန်
ကွာန်ဟံင်ဂါမ် is located in Myanmar
ကွာန်ဟံင်ဂါမ်
ကွာန်ဟံင်ဂါမ်
ဒၞာဲ ကွာန်ဟံၚ်ဂါမ် မၞုံ
ဒတန်: 15°10′23″N 97°51′43″E / 15.173169272210542°N 97.86183357238771°E / 15.173169272210542; 97.86183357238771ဒတန်: 15°10′23″N 97°51′43″E / 15.173169272210542°N 97.86183357238771°E / 15.173169272210542; 97.86183357238771
ကၟိန်ဍုင် ထာမ်ပလိက်:Country data မြန်မာနိုင်ငံ
တွဵုရး တွဵုရးဍုင်မန်
ခရိုင် ခရိုင်မတ်မလီု
ပွိုင်ဍုင် ပွိုင်ဍုင်ရေဝ်
ဒၞာဲအပိုၚ်အခြာ အခိၚ် UTC+6.30 (အခိင်ကၟိန်ဍုင်ဗၟာ)
ဝေပ်သာ် https://www.facebook.com/hanganvillagemonstateburme/
ဗီုစၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ပွိုၚ်တိုက် မရနုက်ကဵု (၇၁) ဝါ ဌာနကွာန်ဟံၚ်ဂါမ်.jpg
ဗီုကွာ်မံၚ်ကရောမ်ပၞာန်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်မရနုက်ကဵု(၇၃)ဝါကွာန်ဟံၚ်ဂါမ်.jpg

ဘာလကျာ်ဂမၠိုၚ်ပြင်ဆင်

 1. ဘာဒေါဝ်
 2. ဘာမြာၚ်
 3. ဘာသီ
 4. ဘာဓမ္မစက်
 5. ဘာသဳဟရာမ
 6. ဘာဒဵု
 7. ဘာအသောက
 8. ဘာတၟိ
 9. ဘာဝါ
 10. ဘာၜုန်သဳ
 11. ဘာကအ်

နွံတဴ ၁၁ ဘာ နကဵုဂိုဏ် သုဓမ္မာ ဟေၚ် မၚ်မွဲတဴသာသနာရ။

ကျာ်စေတဳမာံပလအ်ပြင်ဆင်

လ္ပာ်သၠုၚ်ကျာကွာန်ပၠန် ကျာ်စေတဳဓာတ်သော် ကော်ဂးဒဵုမလအ် တၟအ်ထဝ် (ဝါ) ကျာ်မာံပလအ်နွံတုဲ နူကဵု ကွာန်ဟံၚ်ဂါမ် စိုပ်ဇိုၚ်ဒဵု နွံ ဗၞတ် တိုၚ်၊ နူဇိုၚ်ဒဵု စိုပ်ကျာ်ဂှ် နွံ ဒးတိုန်ဒဵု ဗၞတ် တိုၚ် ဒှ်ရ။ ဇၟာပ်ပ်သၞာံ ကၠောန်တဴသဘၚ်ကျာ် နူတ္ၚဲအတးတိုန် စဵုကဵုစိုပ် တ္ၚဲသၞာံတၟိ ဗၞတ်ပိတ္ၚဲရ။

နိဿဲပြင်ဆင်