အဘိဓမ္မပိဋကတ်

  1. ဓမ္မသၚ်္ဂဏဳ
  2. ဝိဘၚ်ဂ
  3. ဓာတုကထာ
  4. ပုဂ္ဂလပညပ်
  5. ကထာဝတ္ထု
  6. ယမက
  7. ပဌာန်

နိဿဲပြင်ဆင်