ကအသူ(ကသော်ပါၚ်) (အေၚ်္ဂလိခ်−အၚ်္ဂလိက်: Fourfinger threadfin, Indian salmon; ชื่อวิทยาศาสตร์: Eleutheronema tetradactylum) ဒှ်ကဍာ်ဖၞုၚ်ကေုာံ ဍာ်အကြာၜါ နွံပ္ဍဲဗဳဇကသော်ပါၚ် (Polynemidae)

ကအသူ
Eleutheronema tetradactylum(Shaw, 1804).jpg
မပါ်ဂကူ အတိုင်နဲသိပ္ပံ
လောက: Animalia
လပါ်ဂကူ: Chordata
ဂကောံဂကူ: Actinopterygii
လၟေင်ဂကူ: Perciformes
ဇာတ်ဂကူ: Polynemidae
ဗဳဇဂကူ: 'Eleutheronema'
လစှ်ေဂကူ: ''E. tetradactylum''
ယၟုရုက္ခဗေဒ
Eleutheronema tetradactylum
ယၟုတၞဟ်[၁]
  • Eleutheonema tetradactylum (Shaw, 1804)
  • Polydactylus rhadinus Jordan & Evermann, 1902

နွံဗီုပြၚ်ဂၠိၚ်ဟမေါမ် ဖျုန်ဇကုတီုลำ ကြဳလပါ်သ္ကဲ က္ဍိုပ်ဍောတ် သၟန်ပါဂၠိ ตามีเยื่อไขมันปกคลุมและอยู่ใกล้ปลายจะงอย ปากเฉียงขึ้นเล็กน้อย และมีฟันแหลมคม ลักษณะเด่นคือ ก้านครีบส่วนล่างของครีบหูแยกออกเป็นเส้นรยางค์ 4 เส้น ซึ่งภาษาพูดเรียกกันว่าหนวด มีครีบหลังแยกห่างกัน 2 อัน ครีบหางเป็นแฉกลึก ส่วนของลำตัวที่อยู่แนวสันหลังสีเทาปนเขียว ส่วนที่อยู่ถัดลงมาสีเนื้อและสีขาวเงิน ครีบหลังและครีบหางมีรอยแต้มสีเทาที่ปลาย ครีบอื่น ๆ สีเหลือง มีขนาดโดยเฉลี่ย 40-60 เซนติเมตร ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่พบ 2 เมตร

เป็นปลาที่หากินอยู่ตามหน้าดินที่เป็นดินโคลน บางครั้งเข้ามาหากินอยู่ในบริเวณน้ำกร่อยหรือน้ำจืด พบทั่วไปในอ่าวเปอร์เซีย, อินเดีย, อ่าวไทย, ปาปัวนิวกินี จนถึงออสเตรเลีย

เป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญ รับประทานได้ทั้งสดและแปรรูปทำเป็นปลาเค็ม

နိဿဲပြင်ဆင်

နိဿဲတၞဟ်တၞဟ်ပြင်ဆင်

ကလေင်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wikipedia.org/w/index.php?title=ကအသူ&oldid=24889"