အခေါၚ်အရာ ညးလွပ်ဂမၠိုၚ်

ရုဲ ညးလွပ်  
ရံၚ်ညးလွပ် ဂကောံဂမၠိုၚ်ရံၚ်ဒၟံၚ်အခေါၚ်အရာညးလွပ် ညးလွပ် Aue Nai (ဓရီုကျာ | တြးပတိတ်)

ဒဒှ် ကောန်ဂကောံ: မၞိဟ်ပကင်ရင်ဂမၠိုင် (စဵုကဵုl ၁၂:၃၇၊ ၂၇ မာတ် ၂၀၂၂)

ဒဒှ် ကောန်ဂကောံ ဟွံမံက်ပြာကတ်: မသ္ပဒတန် ညးလွပ်တအ် အလဵုအလဵု

တင်စၟတ်သမ္တီ အခေါင်အရာ ညးလွပ်

အရာမကိတ်ညဳ ပ္ဍဲ တင်စၟတ်သမ္တီ ဟွံမဲ၊၊