ဗြိသိတ်အၚ်္ဂလိက်: Brexit ဂှ် ဒှ်လၟေင်ကမၠောန် သွက်ဗြိတိန် မဂွံတိတ် နူကဵု ဂကောံပံင်ကောံယူရောပ် (အဳယူ) ပ္ဍဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲ ၃၁ ဇာန်နဝါရဳ ၂၀၂၀ လဒေါဝ်ဗတံ အခိင်ဗြိတိန်ရ။ ဗွဲကိုပ်ကၠာ ၜိုန်ရ ဖျေဟ်လဝ် အစဳအဇန် မဂွံတိတ် ပ္ဍဲ ၂၉ မာတ် ၂၀၁၉ ကီုလေဝ်၊ တ္ၚဲမတိတ်ဂှ် ပြံင်ပဆုဲထောအ် မဂၠိုင်ကဵုအလန်ရ။[၁][၂] ဗြိသိတ် (Brexit) ဂှ် ဗြိတိန်(British) ကဵု အိသိတ် (exit) မဂွံအဓိပ္ပါယ် တိတ် ၜါဂှ် ပံင်လဝ် နကဵုမွဲမ မဂွံအဓိပ္ပါယ် ဗြိတိန်တိတ်နူအဳယူရ။

Brexit.png

စပ်ကဵု ဗြိသိတ်ဂှ် ဍုင်ဗြိတိန် ကၠောန်ပေါဲကေတ်ဆန္ဒညးဍုင်ကွာန် စပ်ကဵု မဆက်လုပ်ပ ကောန်ဂကောံ ပ္ဍဲအဳယူ ပ္ဍဲ ၂၃ ဂျူလာင် ၂၀၁၆ တုဲ နကဵု မၞိဟ်မစုတ်ကဵုဆန္ဒသီုဖအိုတ် ၅၁.၈၉ က္ဍိုပ်ကၠံဂှ် ရုဲစှ် သွက်ဂွံတိတ် နူအဳယူ၊ မၞိဟ် ၄၈.၁၁ က္ဍိုပ်ကၠံဂှ် ရုဲစှ် သွက်ဂွံဆက်မံင် ပ္ဍဲအဳယူရ။ ဂိတုမာတ် ၂၀၁၇ ဂှ် နူကဵု ကၠတ်ထဝ်သၟဝ်ကီု သီုကဵု ကၠတ်ထဝ်လတူ ပတိတ်သၞောဝ် အစဳအဇန် မတိတ်နူအဳယူရ။ သၞောဝ်ဂှ် မဂွံပဒတန် ပ္ဍဲဨကရာဇ်ဗြဴ ပ္ဍဲ ၁၆ မာတ် ၂၀၁၇။[၃]

နိဿဲပြင်ဆင်

  1. http://um.dk/da/udenrigspolitik/brexit/
  2. http://uim.dk/brexit
  3. Dronning Elizabeth har sat sin underskrift på brexit-lov, Politiken, 16. marts 2017