သရာဲဲဲဲသ္ဂံင်ဂၠိုၚ်

သၟိၚ်ဓမ္မရာဇာ
ဨကရာဇ် ဍုင်မတ္တမ
တိုန်နန် ၃၀ ဇာန်နဝါရဳ ၁၂၈၇ – ၁၄ ဇာန်နဝါရဳ ၁၃၀၇
အဘိသိက် ၅ ဨပြဳ ၁၂၈၇
မဒုင်ကေတ်အာဲနူ ရာဇာဓိရာဇ်
Successor သၟိၚ်ဗညာကျန်
Chief Minister Laik-Gi (1287– 1296)
ဨကရာဇ် ဟံသာဝတဳ
တိုန်နန် 11 January 1285 – 30 January 1287
မဒုင်ကေတ်အာဲနူ ရာဇာဓိရာဇ်
ညးမဆက်ဒုင်အာဲ disestablished
သၠးဂၠံဂဝ် ၂၀ မာတ် ၁၂၅၃
တ္ၚဲဗြဴဗတိ ဂိတုစဲ ၄ မံက် သက္ကရာဇ် ၆၁၄
ဍုင်ဝါန်၊
အေန်ပါယာဗုကာံ
စုတိ ၁၄ ဇာန်နဝါရဳ ၁၃၀၇ (ကလိဂွံအာယုက် ၅၃) တ္ၚဲသ္ၚိသဝ်၊ ဖဝ်ရဂိုန် ၁၁ စွေက် သက္ကရာဇ် ၆၆၈
မတ္တမ
ဟံသာဝတဳ
တၠသ္ၚိ
နန် သၟိၚ်မဂဒူ
မအံက် ရာဇာဓိရာဇ်
ဘာသာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ


ဗီုတိဍာ်

ပလေဝ်ဒါန်

ဝၚ်ပိုၚ်ဍုၚ်

ပလေဝ်ဒါန်

ပေဲါပတိုက်အင်ဝ

ပလေဝ်ဒါန်