နာဍဳ(အၚ်္ဂလိက်: Hour) ဂှ် ဒှ်အပိုင်အခြာ အခိင် မနွံလလအ် ပွိုင် ၃၆၀၀ စက္က ဟွံသေင်မ္ဂး ၃.၆ ကဳလဝ်စက္ကရ။ နာဍဳဂှ် ပ္ဍဲကဵု ဂၠးတိမ္ဂး ညးချူဖ္ဍန် နကဵု "h" (မကေတ်အက္ခရ် လတ္တေန် hora) တုဲ နကဵုဘာသာမန် မချူဖဍန်ဂှ် ဟွံဂွံစၟတ်သမ္တီလဝ်ဏီရ။ ပ္ဍဲမွဲတ္ၚဲမွဲဗတံဂှ် နွံ ၂၄ နာဍဳ။ ပ္ဍဲမွဲနာဍဳဂှ် နွံ ၆၀ မိနေတ်။ မအရေဝ်နာဍဳဝွံ ပ္ဍဲလိက်တၟအ်မန်ခေတ်တြေံ (လိက်တၟအ်သြိုင်နန်ဗုကာံ)ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် မဂၠိုင်ကဵုဒၞာဲ ဥပမာ "မ္သုန်မိမောက် ကိန္တုဖလ္လဂုန် တ္ၚေယ်အာဒိတ္တဝါရ် စိပ်ပိယာမ် ဒုံဟိစ် ပိပဟရ် မ္သုန်နာဍဳ ဍေးအာရ်တုက်ဍေက်" ဗီုအပိုင်အခြာအပိုင်အခြာ လလအ်အခိင် နာဍဳ ပ္ဍဲအခိင်တမၠာတေအ်ဂှ် ဟွံတုပ် ကုအပိုင်အခြာ နာဍဳခေတ်လၟုဟ်ရ။

Midnight to 1 a.m. on a 24-hour clock with a digital face
Midnight (or noon) to 1 on a 12-hour clock with an analog face

အပိုင်အခြာအခိင် ဟိန္ဒူပြင်ဆင်

ပ္ဍဲကဵု ပြကိုဟ်ဟိန္ဒူတြေံ မပ္တံကဵု ပြကိုဟ်ဗေဒဓ၊ ပြကိုဟ်ဘဂဝန္တ ပုရဏ၊ ပြကိုဟ် ဗိသၞူပုရာန်၊ ပြကိုဟ်မဟာဘရတ၊ ပြကိုဟ်သုယာသိဓန္တတအ်ဂှ် ဗၟံက်ထ္ၜးလဝ် အပိုင်အခြာကာလ တၞဟ်ခြာဒၟံင် ရေင်သကအ်ရ။ မန်ခေတ်တြေံ (သဓီု/ဗုကာံ)တအ် ဒုင်ကေတ်လဝ် နဲလဵုဂှ် ဟွံတီကၠးကၠးရ။ အပိုင်အခြာအခိင်ဟိန္ဒူဂှ် ဗွဲခမၞန်မ္ဂး ဂွံဆဵု အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ။

Sidereal metricsပြင်ဆင်

Unit Definition Relation to SI units
Truti त्रुटि Base unit ≈ 0.30 µs
Renu रेणु 60 Truti ≈ 18 µs
Lava लव 60 Renu ≈ 1080 µs
Līkṣaka लीक्षक 60 Lava ≈ 64.8 ms
Lipta लिप्ता 64.8Leekshaka ≈ 4.2 s
Vipala विपल =30 s
Pala पल 60 Lipta ≈ 30 s
Vighaṭi विघटि
Vinādī विनाडी
Ghaṭi घटि 31 Vighaṭi ≈ 1.86 ks
Nādī नाडी
Danda दण्ड
Muhūrta मुहूर्त 2 Ghaṭi ≈ 3.72 ks
Nakṣhatra Ahorātram (Sidereal Day) नक्षत्र अहोरात्रम् 62Ghaṭī ≈ 86.4 ks
32Muhūrta ≈ 86.4 ks
ကလေင်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wikipedia.org/w/index.php?title=နာဍဳ&oldid=19699"