ကွာန်အနေၚ် (အၚ်္ဂလိက်: Anin Village)ဝွံ ဒှ်ကွာန်မန် နွံပ္ဍဲ (15.4030N, 97.4603E) တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုရ၊၊ ဇမၞော်ကွာန်ဂှ် သီုဖအိုတ် နွံၜိုတ် 0,41 mi2 ရ၊၊ ဂၠံၚ်ကွဳပၟတ်တတ်အာ လပါ် ဗၟံက်ကွာန်တုဲ အဓိက ပရေၚ်ပလံၚ်ဗစိုပ် ကွာန်အနေၚ်ဝွံ ဒှ်ကွဳပၟတ်ကီုလေဝ် တိတ်အာ ဂၠံၚ်ဗၟံက်ကွာန် ၜိုတ် 3.95 တိုၚ်မ္ဂး စိုပ်ဂၠံၚ်ဇၞော် မတ်မလီုကဵုရေဝ် ရ၊၊ လပါ်သၟဝ်ကျာကွာန်ဂှ် နွံကြုၚ်/ၜဳမွဲ ယဝ်ဍာ်အာဂၠုၚ် အတိုၚ်လၟောဝ်ပ္ၚံက်ၜဳဂှ် 6.4 တိုၚ်မ္ဂး စိုပ်ပါၚ်ၜဳဇၞော်ရ၊၊

ကွာန်အနေၚ်
ကွာန်
ကွာန်အနေၚ် is located in Myanmar
ကွာန်အနေၚ်
ကွာန်အနေၚ်
ဒၞာဲ ကွာန်အနေၚ် မၞုံ
ဒတန်: 15°40′29″N 97°46′05″E / 15.674713233591032°N 97.76812791824341°E / 15.674713233591032; 97.76812791824341ဒတန်: 15°40′29″N 97°46′05″E / 15.674713233591032°N 97.76812791824341°E / 15.674713233591032; 97.76812791824341
ကၟိန်ဍုင် ထာမ်ပလိက်:Country data မြန်မာနိုင်ငံ
တွဵုရး တွဵုရးဍုင်မန်
ခရိုင် ခရိုင်မတ်မလီု
ပွိုင်ဍုင် ပွိုင်ဍုင်မုဟ်ဍုင်
ဒၞာဲအပိုၚ်အခြာ အခိၚ် UTC+6.30 (အခိင်ကၟိန်ဍုင်ဗၟာ)

လၟိဟ်မၞိဟ်ပြင်ဆင်

ကွာန်ကအ်အနေၚ်ဝွံ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၈ဂှ် သ္ၚိ သီုဖအိုတ် နွံ ၜိုတ် (၀၀) မတုဲ မၞိဟ်နွံ ၜိုတ် ၀၀၀ ဒှ်မာန်ရ၊၊

ပလံၚ်ဗစိုပ်ပြင်ဆင်

အဓိက ပရေၚ်ပလံၚ်ဗစိုပ် ကွာန်အနေၚ်ဝွံ ဒှ်ကွဳပၟတ် ကေုာံ ဂၠံၚ်တိုက်ရ၊၊

ကွိက်ဇၞော်ပြင်ဆင်

နူတၞုၚ်ကွာန် လပါ်ဒိုဟ်အဂၞဲ ၜိုတ်ဘာ်တိုၚ်ဂှ် နွံကွိက်ဇၞော်မွဲရ၊၊

ကွိက်ဝွံ ညးဒေသတအ် ကော်ခဴစနကဵုယၟုမ္ဂး "ကွိက်ဇၞော်" တုဲ မၞုံပ္ဍဲကွာန်အနၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊ တွဵုရဍုၚ်မန်ရ။

ကွိက်ဇၞော်ဝွံ နွံ နူကွာန်အနေၚ် လပါ်ဒိုဟ်အဂၞဲ နူတၞုၚ်ကွာန်အနေၚ် ခြာၜိုတ် ဗၞတ် (၁) တိုၚ်၊ ဇမၠိၚ်ကွိက် ဗွဲသၠုၚ်ကျာ ကဵု သၟဝ်ကျာ နွံ ၂၂၉၂ ပေ၊ လပါ်ဗၟံက်ကဵုပလိုတ်မ္ဂး နွံဗၞတ် ၉၄၀ ပေ ဗွိုက်သမၠဲ ဍာ်ကွိက်ဂှ် နွံဗၞတ် ၜိုတ် ၄၀ ဨက ဒှ်ရ[၁]၊၊

အခိၚ်ကၠာနူသက္ကရာဇ် ၁၃၄၀ သၞာံတေံမ္ဂး ကွာန်မၞုံပွဳပွိုၚ်ဒေသအနေၚ် မပ္တံကွာန်အနၚ်၊ ကွာန်ပလိုၚ်မှုဟ်၊ ကွာန်ပြာန်ဍောၚ်တအ်ဝွံ စိုပ်အခိၚ်က္ညၚ်မ္ဂး ဒးဆဵုဂဗကဵုဘဲဒဒိုက်ဍာ်ကှ် ကၠောဝ်ဍာ်အိုတ်ရ။ ညးဒေသအနေၚ်ဂမၠိုၚ်ဝွံ ဟိုတ်လွဳပရာတဴ ပရေၚ်ဗုၚ်ဂၞဴ နကဵုပရေၚ်တဵုလွဳတအ်ဟေၚ်တုဲ စိုပ်အခိၚ်က္ညၚ်မ္ဂး ဟိုတ်နူဍာ်ဒဴကှ်အာအိုတ်တုဲ ဒးက္တဵုဒှ်မံၚ် ဒဒိုက်အရိုဟ်သၞာံရ။ တၞဟ်နရဲကွာန်တအ် ဂွံတိတ်ဗၠးနူဘဲ ကၞောဝ်ဍာ် ပ္ဍဲဥတုကညၚ်တုဲ ကျာ်ဇၞော်အစာ ဘဒ္ဒန္တ ရာမည နူဘာဒဵု ပရိယတ္တိ အာဂတပၠတရဴတုဲ ကောန်ကွာန်အနေၚ်တအ် စဗဝ်ပတိုန်ကၟိုန်ဍာ် သွက်ဂွံကြိုၚ်စွံလဝ်ဍာ်ရ၊၊ ပ္ဍဲမွဲဒမြိပ်ကၟိုန်ဂှ် ကျာ်ဇၞော်အစာရာမည ကဵုတဵုလဝ် တၞံဆုတုဲ ပ္ဍဲကၞောတ်ကၟိုန် လပါ်သၠုၚ်ကျာဂှ် ကဵုကၠောန်လဝ် ပါၚ်တြၚ်ကၟာတ်ဍာ်မွဲရ၊၊ ပ္ဍဲဒၞာဲပါၚ်တြၚ်ဍာ်ဂှ် စိုပ်အခိၚ်ကသီုမ္ဂး ပံက်ဇွောဝ်ဖျေဟ်ဍာ်တုဲ စိုပ်အခိၚ်ဗြဲအိုတ် ၜိုတ် ဂိတုဘတ် မ္ဂး ညးကဵုဗဝ်ကၟာတ်ထောအ် တြၚ်ဍာ်ဂှ်ရ၊၊ စနူ ကျာ်ဇၞော်အစာ ရာမည ကေုာံ ကောန်ကွာန်တအ် ကၟာတ်လဝ်ဍာ်ဂှ်တုဲ ကွိက်ဇၞော်ဝွံ ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ရ၊၊ စနူဂှ်တုဲ ကွာန်အနေၚ်ကီု သီုကဵု ကွာန်ဗဒါဲဗဒါဲတအ် ဗီုကဵု ကွာန်ပလိုၚ်မှုဟ်၊ ကွာန်ပြာန်ဍေၚ်တအ် ဟွံဒး ဘဲကၞောဝ်ဍာ်ရ၊၊ တၞံဆုဒုန်တအ်လေဝ် ဍိုပ်ဍဴဒၟံၚ် ကၠိုဟ်သၞာံရ၊၊ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၃၆၆ ဂှ် ကျာ်ဇၞော်အစာရာမည စဴအာသွဝ်တုဲ ကောန်ကွးညး အပါယု နာဲအံၚ်ဖေ ဆက်ကေတ်အာ တာလျိုၚ် ကမၠောန်ပၠတရဴ ကၟိုန်ဍာ်ဂှ်ရ၊၊

နူဂှ်တုဲ လၟေၚ်ၚ်သၞာံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠရာမည က္ဍိုက်ပ်တုဲ ဂကောံဒါယကာဂမၠိုၚ် စိုပ်အခိၚ်ရာသဳဗြဲအိုတ်မ္ဂး ကၟာတ်ကြိုၚ်ကၠုၚ်ဍာ်လၟေၚ်ၚ်သၞာံအိုတ်ရ။ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုဂကောံထိၚ်ဒဝ်ပွဳပွူသဘာဝ ဒေသအနေၚ်တုဲ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၃၈၀၊ ဂိတုက္ထိုန် ၁၁ စွေက် (3 Dec, 2018) ဂှ် ဒက်ပ္တန်ကၠုၚ် ကမ္မတဳထိၚ်ဒက်မၚ်မွဲ ကွိက်ဇၞော်ရ။ ဟိုတ်နူဇြဟတ်စေတနာ ညးဍုၚ်ကွာန်၊ ကမ္မတဳ၊ ဂကောံ ကေုာံ အလဵုအသဳတုဲ ပါၚ်တြၚ်ထိၚ်ဍာ်တၟိဂှ် စနူ (22 Jan, 2019 စိုပ် 8 May, 2019) သိုၚ်ခၞံတုဲဒှ်အာ ဗွဲမအံၚ်ဇၞးရ[၁]

ကၟိန်ဍာ်မဗဝ်လဝ်ဝွံ စဵုကဵုအခိၚ်တ္ၚဲဏအ် သုၚ်စောဲအာကၠုၚ်ဒၟံၚ် နဒဒှ်ဂၠံၚ်ဍာန်မွဲဖိုဟ်ဏီရ။ ဍာ်ကွိၚ်ဇၞော်ဏအ်ဝွံ အခိၚ်အခါတ္ၚဲဏအ်မ္ဂး လၟိဟ်မၞိဟ်ၜိုတ် ၁၈၀၀ ကေုာံ တိရစ္ဆာန် ပြေၚ်ဂၠဴဗွဲမဂၠိုၚ်တအ် မ္ဒးဗ္ဒဗ္ဒဲါဒၟံၚ်အိုတ်ရ။

နိရုတ္တိပြင်ဆင်

လိက်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ရန်တၟအ် သွက်ဂွံဗပေၚ်လိက်တုဲ မချူလဝ်ရ၊၊ ညးမတီပရူကွာန်ဝွံ ပလေဝ် ဗပေၚ်ချူညိ၊၊

ကွာန်ဝွံ ဟိုတ်မနွံ ပ္ဍဲလတူတိသမၠုၚ် အကြာဝါဗိုၚ် (ဝါ) တိဗလးသဝ် မဗိုၚ်ဂေတ်လဝ်တုဲ ကအ် ညးကော်စတုဲ ၀၀ ဂှ် မဂွံအဓိပ္ပါယ် ၀၀ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ယၟုကွာန်၀၀ဂှ် မဂွံအဓိပ္ပါယ် ၀၀ရ၊၊


ဝၚ်ပြင်ဆင်

လိက်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ရန်တၟအ် သွက်ဂွံဗပေၚ်လိက်တုဲ မချူလဝ်ရ၊၊ ညးမတီပရူကွာန်ဝွံ ပလေဝ် ဗပေၚ်ချူညိ၊၊

ကွာန်ဝဝဝဝွံ ဒှ်မန်တြေံမွဲတုဲ နူအခိၚ်လဵု မစပ္တန်လဝ်ရောဂှ် နကဵု သက်သဳ သုတေသနဝၚ် ခိုၚ်ၚ်ဂှ် ဟွံဂွံတီလဝ်ဏီရ၊၊ ပ္ဍဲခေတ်ဟံသာဝတဳ ဒြဟတ်ခိုဟ် (ၜိုတ် အေဒဳ တေအ်ဂှ် ကွာန်ဝွံ ပါလုပ် ပ္ဍဲရးမတ္တမ ၃၂ ဍုၚ် ပ္ဍဲရးဍုၚ်ဝဝရ၊၊

ဘာလကျာ်ပြင်ဆင်

လိက်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ရန်တၟအ် သွက်ဂွံဗပေၚ်လိက်တုဲ မချူလဝ်ရ၊၊ ညးမတီပရူကွာန်ဝွံ ပလေဝ် ဗပေၚ်ချူညိ၊၊

ရာမညနိကာယ ဘာဗၟံက်ပြင်ဆင်

ရာမညနိကာယ ဘာဗၟံက်ဝွံ နွံ လပါ်ဗၟံက်ကွာန်တုဲ မဒှ်ဘာတြေံအိုတ် ပ္ဍဲကွာန်ဝဝဝ ဏအ်ရ၊၊ ဘာဝွံ ပ္ဍဲအခိၚ် ကျာ်ဇၞော်ဝိမလဂှ် ခၞံဗဒှ်လဝ်သီမွဲရ၊၊ ပါဲနူသီတုဲ ဇြပ်သဘၚ်ဓရ်၊ ဇြပ်မၚ်သဳလ်တအ်လေဝ် နွံကီုရ၊၊

ရာမညနိကာယ ဘာပလိုတ်ပြင်ဆင်

လိက်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ရန်တၟအ် သွက်ဂွံဗပေၚ်လိက်တုဲ မချူလဝ်ရ၊၊ ညးမတီပရူကွာန်ဝွံ ပလေဝ် ဗပေၚ်ချူညိ၊၊

ရာမညနိကာယ ဘာပလိုတ်ဝွံ နွံလပါ်ပလိုတ်ကွာန်တုဲ မဒှ်ဘာမခၞံဗဒှ်လဝ် ကြဴနူဘာဗၟံက်ညိရ၊၊ ဘာဝွံ ပတန်လဝ် ပ္ဍဲအခိၚ်ကျာ်ဇၞော်စန္ဒိမာ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ် ၁၆၇၀ တေအ်တုဲ ကျာ်ဇၞော်မၚ်မဲကၠုၚ်ဘာဝွံ သီုဖအိုတ် ဂွံ ၁၀ အဆက်ရ၊၊

ကျာ်စေတဳပြင်ဆင်

လိက်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ရန်တၟအ် သွက်ဂွံဗပေၚ်လိက်တုဲ မချူလဝ်ရ၊၊ ညးမတီပရူကွာန်ဝွံ ပလေဝ် ဗပေၚ်ချူညိ၊၊

ပ္ဍဲကွာန်ဝဝဝဝွံ ကျာ်စေတဳ သီုဖအိုတ် နွံ ၃ တၞုၚ်၊၊ ကျာ်လဒေါဝ်ဂှ် ဒှ်ကျာ် ကျာ်သြဳကွာန်တုဲ မၞိဟ်ကၠုၚ်ဗဵုလ္ၚောဝ်ဂၠိုၚ်အိုတ်ရ၊၊ ပါဲနူဂှ် ကျာ်စေတဳ ပ္ဍဲဘာလကျာ်လေဝ် နွံကီုရ၊၊

ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ပြင်ဆင်

လိက်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ရန်တၟအ် သွက်ဂွံဗပေၚ်လိက်တုဲ မချူလဝ်ရ၊၊ ညးမတီပရူကွာန်ဝွံ ပလေဝ် ဗပေၚ်ချူညိ၊၊ အဓိက ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ကွာန်ဝဝဝ ဝွံ ဒှ်ကမၠောန်ဗ္ၚ ကေုာံ တဵုတၞံခၜိုတ်ရဝ်ပါရ၊၊ ပါဲနူဂှ်တုဲ ပရေၚ်ဗၞိက် စၞစသုၚ်တအ်လေဝ် နွံစ ညိညကီုရ၊၊


ပရေၚ်ပညာပြင်ဆင်

လိက်ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ရန်တၟအ် သွက်ဂွံဗပေၚ်လိက်တုဲ မချူလဝ်ရ၊၊ ညးမတီပရူကွာန်ဝွံ ပလေဝ် ဗပေၚ်ချူညိ၊၊

ပ္ဍဲကွာန်ဝဝဝဝွံ နာဲဘာဗတောန်လိက်အလဵုအသဳ တန်သဇိုၚ်မူလ (၂) မတုဲ တန်လဒေါဝ် နွံမွဲရ၊၊

ပ္ဍဲဘာလကျာ်လေဝ် ဒှ်ဒတန် ဗ္တောန်လိက် သွက်ကောန်ၚာ်တအ်ကီုရ၊၊


နိဿဲပြင်ဆင်

လိက်ဝၚ်ကွိက်ဇၞော် ဗွဲခမၞောန်၊ ဂကောံထိၚ်ဒဝ်ပွဳပွူသဘာဝ ဒေသအနေၚ်

https://web.facebook.com/EPCS.Anin

  1. ၁.၀ ၁.၁ https://web.facebook.com/EPCS.Anin