သၟိင်စဴသေန်မိုင် ညးမဒှ် ကောန်ဗၠာဲဇၞော် မိဥရုိင်ဒေံသၟိင်ဝါရေဝ်ရောဝ် ကဵု မ သၟိင်မံင်မလ ပိုင်ပြဲဍုင်ရာမညမ္တ္တမ ၁၄သၞာံ ကီုရ သက္ကရာဇ် ၆၈၂ ဂှ် ဂွံ ဗတိုက်မာန်အံင်ဇၞးကၠုၚ် ဍုင်သေံလန်ဖောင် ဍုင်ဟဝဲါ ဍုင်ရုံတနင်သဳ ဟဇေၞာ်တိဍာ်ဍုင်မန်အံင်ဇၞးကၠုင်ဗွဲမကျေဝ်ဂေါဝ်ကီုရ အခေတ်သၟိင်ဝွံ ဍုင်ကွာန်ၜိုဟ် ြသိုဟ်လောန်

သၟိင်စဴသေန်မိုင်
သၟိၚ်စဴသေန်မိုင်(စဴအော)

အၚ်္ဂလိက်: Saw O king
ဨကရာဇ်  Mon
သေၞာဝ်အဆက်သၟိၚ်မဂဒူ
တိုန်နန် ၆၇၃c. ၆၈၅
မဒုင်ကေတ်အာဲနူ သၟိၚ်မဂဒါ
Successor ဂကူ
မန်
သၟိင်စဴဇိပ်
ဍုင်မတ္တမ
တိုန်နန် ၆၇၃c.၆၈၅
မဒုင်ကေတ်အာဲနူ သၟိၚ်မဂဒါ
ညးမဆက်ဒုင်အာဲ သၟိၚ်စဴဇိပ်
သၠးဂၠံဂဝ် ဍုင်မတ္တမ
စုတိ ဍုင်မတ္တမ
နန် ဍုင်မတ္တမ
မအံက် သၟိင်မံင်မလ
မိအံက် မိဥရိုင်
ဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာ