ဨကရာဇ် ဍုင်ဟံသာဝတဳ တၠညး ရာဇာဓိရာဇ် Rajadhiratking (yazadarit)
မွန်ဘုရင်းကြီး ရာဇာဓိရာဇ်မင်း
အလာံမန်အလာံ
အလာံ


တၠညး ရာဇာဓိရာဇ်

အၚ်္ဂလိက်: Rajadhiratking
Rajadhirat-kamarwet-2.jpg
ဨကရာဇ်  Mon
သေၞာဝ်အဆက်သၟိၚ်မဂဒူ
တိုန်နန် ၁၃၈၄ ဇန်နဝါရီ ၂ – c. ၁၄၂၁ ဒီဇင်ဘာ
အဘိသိက် ၁၃၈၄ ဇန်နဝါရီ ၄
မဒုင်ကေတ်အာဲနူ သၟိၚ်ဗညာဉူ
ယၟု ရာဇာဓိရာဇ်
ဂကူ မန်
ဨကရာဇ်ဍုင်ဟံသာဝတဳ
တိုန်နန် ၁၃၈၄ ဇန်နဝါရီ ၂ – c. ၁၄၂၁ ဒီဇင်ဘာ
မဒုင်ကေတ်အာဲနူ သၟိၚ်ဗညာဉူ
ညးမဆက်ဒုင်အာဲ သၟိၚ်ဓမ္မရာဇာ
သၠးဂၠံဂဝ် ၁၃၆၈ ဇန်နဝါရီ ၂၈
သက္ကရာဇ် ၇၂၉၊ မာ် (၈)မံက်၊ တငဲသိုက်[၁]
ဍုင်ဟံသာဝတဳ
စုတိ ဍုင်ဟံသာဝတဳ
တၠသ္ၚိ
 1. ပီယရာဇာဒေဝီ
 2. တလမေဒေါ
 3. Thuddhamaya
 4. ရာဇာဒေဝီ
 5. လောကဒေဝီ
 6. သီရိမာယာဒေဝီ
ကောန်ဇာတ်
 1. ဗောလောကျန်ထဝ်
 2. သၟိၚ်ဓမ္မရာဇာ
 3. ပထမဗညာရံ
 4. ဗညာကျန်
 5. မိစဴပု
ယၟုပေင်င်
တၠညးရာဇာဓိရာဇ် ဗညာနဲ
နန် ဍုင်ဟံသာဝတဳ
မအံက် သၟိၚ်ဗညာဉူ
မိအံက် မိထဝ်
ဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာ
 1. Pan Hla 2005: 356