သၟိၚ်ရာဇာဓိရာဇ် ဝွံ သက္ကရာဇ် ၇၄၅ ဓဵုကဵုစိုပ် ၇၈၃ ဒှ် သၟိၚ်ဨကရာဇ်ဟံသာဝတဳ ကီုရ ဟံသာဝတဳပဍုၚ် ရာဇာဓာနိတုဲ ပံင်ပကောံမန်ပိရး မန်ဒုၚ်|မန်ဒ|မန်ည အံင်ဇၞးကၠုၚ်ကီုရ သၟိၚ်ဝွံ ဒှ်သၟိၚ်စိစောန်ပရေင်ပၞန် မွုဲဇကုကီုရ သၟိၚ်ဗၟာကော်စ တၠးညးမာန်ပၞာန်ကီုရ သၟိၚ်ဝွံပိုၚ်ပြဲကၠုၚ်ရးပိ ဍုၚ်မတ္တမ|ဍုၚ်ဟံသာ|မဍုၚ်ဖာသီ လမုတှ်ေဒှ် ဍုၚ်ဗၟာသ္ကုတ်သၠုၚ်ကျာ နူကဵု နေပြည်တော်တှ်ေ စဵုကဵုစိုပ် ပျဵုသေံလၟုဟ်ကီုရ၊ သၟိၚ်ဝွံ ဒှ်သၞောဝ်ဒတောဝ် သၟိၚ်မဂဒူ ဒှ်အလန် (9) မဒှ်ကီုရ|မအံက်ညးဂှ် နွံယၟု သၟိၚ်ဗညာဉူ သၟိၚ်ရာဇာဓိရာဇ်ဝွံ ဒှ်သၟိၚ်ခိုဟ် နွံပ္ဍဲစိုတ်ဂကူမန်ပိုဲ မွဲတၠကီုရ သၟိၚ်ဝွံ ဂွံပိုၚ်ပြဲကၠုၚ် သ္ဂံၚ်ပၞာန်တၠအစောန်ဗွဲမဂလိုၚ် ယၟုသဂံၚ်ဂမၠိုၚ်-သၟိၚ်အမာဲဒိ မၞိဟ်တြုံ|သၟိၚ်ဗညာ လဂိန်အအီ|သၟိၚ်ဗညာဓရံ နွံဗွဲမဂၠိုၚ်ဟွံတီယၟု 30ပြၚ်ၚ် တုဲပၠန် ဂွံဗတိုက်ကၠုၚ်ပၞန်ကဵု သၟိၚ်ဗၟာ ဍုင်အင်ဝ ပေဲါပၞန်ပန်စှ်သၞာံ ယဝ်ရကောန်ဂကူပိုဲမိက်တီဝင် အးအး ကၠးကၠး ဗှ်ကေတ်လိက်ဝၚ်၊ ရာဇာဝင်ပိုဲ(မန်)ပိုင်ဍုင်၊ ဗီုဗၟာ ဒေါက်တာနိုင်ပန်းလှ ချူလဝ်၊ ရာဇာဓိရာဇ်ရေးတော်ပုံကျမ်း၊ ကီုရအဴ တၚ်ဂုဏ်ရအဴ။

 1. Pan Hla 2005: 356
ဨကရာဇ် ဍုင်ဟံသာဝတဳ ဗညာရာံ Banya ram
မွန်ဘုရင်းကြီး ဗညာရာံ
အလာံမန်အလာံ
အလာံ


ဗညာရာံ

အၚ်္ဂလိက်: Banya Ramking
ဨကရာဇ်  Mon
သေၞာဝ်အဆက်သၟိၚ်မဂဒူ
တိုန်နန် ၁၃၈၄ ဇန်နဝါရီ ၂ – c.
အဘိသိက် ၁၃၈၄ ဇန်နဝါရီ ၄
မဒုင်ကေတ်အာဲနူ ရာဇာဓိရာဇ်
ယၟု ဗညာရာံ1
ဂကူ မန်
ဨကရာဇ်ဍုင်ဟံသာဝတဳ
တိုန်နန် ၁၃၈၄ ဇန်နဝါရီ ၂ – c. ၁၄၂၁ ဒီဇင်ဘာ
ညးမဆက်ဒုင်အာဲ ဗညာဗရောဝ်
သၠးဂၠံဂဝ် ၁၃၆၈ ဇန်နဝါရီ ၂၈
သက္ကရာဇ် ၇၂၉၊ မာ် (၈)မံက်၊ တငဲသိုက်[၁]
ဍုင်ဟံသာဝတဳ
စုတိ ဍုင်ဟံသာဝတဳ
တၠသ္ၚိ
 1. ပီယရာဇာဒေဝီ
 2. တလမေဒေါ
 3. Thuddhamaya
 4. ရာဇာဒေဝီ
 5. လောကဒေဝီ
 6. သီရိမာယာဒေဝီ
ကောန်ဇာတ်
 1. ဗောလောကျန်ထဝ်
 2. သၟိၚ်ဓမ္မရာဇာ
 3. ပထမဗညာရံ
 4. ဗညာကျန်
 5. မိစဴပု
ယၟုပေင်င်
ဗညာကျန်
နန် ဍုင်ဟံသာဝတဳ
မအံက် ရာဇာဓိရာဇ်
မိအံက် မိမၞိက်
ဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာ
ကလေၚ်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗညာရာံ_1&oldid=32795"